دوره های حضوری

کلاس های حضوری

کامل ترین آموزش عملی پرورش قارچ دکمه ای در کارگاه پرورش قارچ در استان تهران در این دوره های حضوری کارآموزان در سالن پرورش قارچ به صورت کاملا عملی آموزش می بینند و بطور عملی کشت قارچ و مراحل مختلف آن را تجربه می کنند. هرکارگاه بیش از ۳ ساعت می باشد.

تمامی مراحل پرورش قارچ از طراحی سالن ، تخته کوبی تا فروش و صادرات آموزش داده می شود .

پشتیبانی => کارآموزان تا یک سال پشتیبانی خواهند شد و می توانند تا یک سال در دوره های بعد نیز شرکت کنند ( بطور رایگان) .

در پایان دوره مدرک معتبر دانشگاهی به کارآموزان داده می شود

مباحث کارگاه عملی پرورش قارچ

طراحی سالن و توجیه مالی و آشنایی با تجهیزات و محل قرار گیری آن

- مشاوره در زمینه تهیه مواد اولیه مرغوب

- آموزش عملی روش درست تخته کوبی

- آموزش عملی ضدعفونی کردن و آماده سازی خاک

- آموزش عملی خاکدهی

- آموزش عملی مرحله رافلینگ

- آموزش کامل هوادهی و شوک دهی

- آموزش صحیح برداشت محصول

- آموزش بازاریابی و صادرات