قارچ

دمای مناسب پرورش قارچ

دمای مناسب سالن پرورش قارچ

در پرورش قارچ دکمه ای سه عامل بسیار مهم وجو دارد:

  • کنترل دما
  • کنترل رطوبت
  • اکسیژن ( هوادهی)

در این مقاله سعی داریم به بررسی دمای مناسب در مراحل مختلف پرورش قارچ بپردازیم.به طور کلی دمای مناسب پرورش قارچ در یک ماه اول بین ۲۳ تا ۲۷ و در یک ماه دوم بین ۱۸ تا ۲۰ می باشد. دماهای بالای ۳۰ درجه سانتی گراد٬ باعث مرگ میسیلیوم ها می شود و دماهای پایین تر از ۱۰ درجه سانتی گراد٬ سبب کاهش رشد آن ها می شود.

دمای مناسب در مراحل مختلف پرورش قارچ

  • در مرحله ورود کمپوست و تخته کوبی: زمانی که کمپوست وارد سالن پرورش قارچ می شود٬ مهم ترین کار٬ اندازه گیری دمای مغز کمپوست می باشد. در این مرحله منلسب ترین دما ۲۵ درجه سانتی گراد است. توجه کنید دماهای بالای ۲۹ درجه ٬ خطر بیماری کپک سبز را افزایش می دهد.
  • مرحله خاکدهی: بعد از خاکدهی باید شرایط لازم برای رشد و نفوذ میسیلیوم ها قارچ در خاک پوششی فراهم شود. دمای مناسب در این مرحله بین ۲۳ تا ۲۵ درجه است.
  • مرحله رافلینگ؛ در این مرحله دمای مناسب بین ۲۳ تا ۲۷ درجه می باشد.
  • شوک دهی و هوادهی: شوک دهی از طریق کاهش دمای کمپوست طی مدت سه الی چهار روز صورت می گیرد. که در این مرحله دمای مغز کمپوست را از ۲۶ درجه به ۱۶ درجه در طی سه الی چهار روز می رسانیم. بعد از مرحله شوک دهی ٬ تا آخر دوره برداشت دما محیط بین ۱۸ تا ۲۰ می باشد. که البته بهترین دما در مراحل برداشت ۱۹ درجه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *